Personvernerklæring

1. Generelt:

Vi i Strai Kjøkken AS med tilhørende forhandlere er opptatt av at du som kunde skal være trygg på at vi behandler de opplysningene du gir oss på en sikker måte. Her kan du lese hvordan vi samler inn og behandler opplysningene om deg.

2. Behandlingsansvarlig

Når du er i kontakt med oss vil informasjon utleveres fra den respektive butikk til produksjonsbedriften Strai Kjøkken.

Strai Kjøkken AS, org nr. 965 603 441, ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles i produksjonsbedriften. 

Våre tilknyttede butikker har ved daglig leder behandlingsansvar for de personopplysninger som behandles lokalt i butikk.

Strai Kjøkken Oslo AS, org nr 960 500 954 

Strai Kjøkken Stavanger AS, org nr 884 014 182 

Strai Kjøkken Kristiansand AS, org nr 993 288 330

Strai Kjøkken Sarpsborg AS, org nr 986 143 947 

Strai Kjøkken Asker AS, org nr 986 297 995 

Strai Kjøkken Hallingdal AS, org nr 913 255 755 

Strai Kjøkken Lindesnes AS, org nr 898 902 412 

Strai Kjøkken Gjøvik AS, org nr 992 575 018

Strai Kjøkken Lillehammer AS, org nr 990 773 394

Strai Kjøkken Arendal AS, org nr 962 250 211 

Strai Kjøkken Jessheim AS, org nr 924 549 297

Strai Kjøkken Skien AS, org nr 912 489 388 

 

Denne personvernerklæringen gjelder for alle de nevnte selskap.

 

3. Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor?

Dersom du besøker oss i butikk trenger vi navn, adresse, telefonnummer og epostadresse i forbindelse med gjennomføring av tegnetimer. Dette er opplysninger det er nødvendig for oss å ha for å kunne gjennomføre en eventuell handel og søke opp tegningene dine hvis du besøker oss igjen.  Ved bestilling av tegnetime på vår nettside oppgis disse opplysningene. 

Ved gjennomført handel får du faktura fra oss. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og garantiordning.

Hvis du bestiller montering gjennom oss oversendes bilder av ferdig montert kjøkken fra montør. Dette gjøres for å dokumentere at kjøkkenet er satt opp etter våre retningslinjer. Dette beholder vi i 5 år da det kan være nyttig ved en eventuell reklamasjon.

Dersom du deltar på kundekveld eller aktiviteter i regi av våre butikker kan du måtte avgi navn, telefon og epost adresse ved påmelding og for å delta i eventuell konkurranse. Det er frivillig å avgi informasjonen, og du vil ikke få tilsendt målrettet reklame med mindre du aktivt samtykker til dette ved påmeldingen. Dersom du ikke samtykker blir mottatt personinfo slettet umiddelbart etter gjennomført aktivitet.

 

4. Utlevering av informasjon til tredjepart

Strai Kjøkken vil ikke selge eller overføre personopplysninger som er gitt til oss til en tredjepart. Vi bruker samarbeidspartnere og tredjeparter for å behandle og lagre opplysninger, og har databehandleravtale med disse for å sikre at dine personopplysninger er tilstrekkelig sikret. Utenforstående kan kun få innsyn i denne informasjonen dersom de skal gjennomføre bestemte tjenester for oss, for eksempel transport eller montering. De får kun tilgang til nødvendig informasjon for den tjenesten som skal utføres.

 1. Markedsføring, cookies og webanalytics.
  Dersom du besøker vår nettside benytter vi cookies, og som en konsekvens av dette vil du oppleve at du kan bli eksponert for reklame fra Strai Kjøkken ved besøk på andre nettsider eller apper.

 2. Webanalytics og cookies
  Strai Kjøkken AS samler inn og behandler også ikke-personlig identifiserbar opplysninger om besøkende på strai.no  Vi bruker vanlige internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel «Safari»), skjermoppløsning og avsendernettside.
   
 3. Google Adwords
  Registrerer hvor mange av våre brukere som besøker vår nettside www.strai.no basert på klikk fra en betalt annonse på Googles annonsenettverk. Det innhentes informasjon om søkeord og hvilke søkeresultater det klikkes på.
   
 4. Google Analytics
  Google Analytics er en analysetjeneste levert av Google. Google samler inn kun informasjon som er anonym, som antall besøkende, hvilke sider du besøker på vårt nettsted, hvor lenge besøket ditt varer og hvilken link fra hvilken side du fulgte for å komme til våre nettsider. Innhentet informasjon behandles av Google og brukes til å generere besøksstatistikk og rapporter som kan vise oss hvordan våre kunder bruker våre nettsider. Vi benytter denne informasjonen for å lage rapporter og videre forbedre nettsiden. Hvis du ikke ønsker at Strai Kjøkken AS skal samle inn anonyme data fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.
   
 5. Andre tredjeparts leverandører
  Tredjeparts leverandører benytter informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på strai.no for å vise annonser basert på dine søk på denne og andre nettsider. Vi benytter oss av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring.

 

5. Du har rett til å få personopplysningene dine korrigert eller slettet 

Du kan når som helst be oss om å rette opp uriktige personopplysninger. Du kan også når som helst be oss om å få personopplysningene dine utlevert eller slettet. Vær oppmerksom på at vi nødt til å ha noe opplysninger tilgjengelig for å beholde garantien på ditt produkt, og at garantien bortfaller dersom alle opplysninger slettes. Retting eller sletting av informasjon gjøres kostnadsfritt og innen 30 dager fra din henvendelse. Kontakt post@strai.no dersom du har spørsmål eller andre henvendelser som gjelder personvern.

 

6. Endringer

Vi jobber kontinuerlig med å sikre våre kunder et godt personvern. Denne personvernerklæringen kan oppdateres med jevne mellomrom, men eventuelle endringer vil kun være knyttet til forsterket personvern for deg som kunde.

 

7. Personvernerklæring for arbeidssøkere

Strai Kjøkken er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi registrerer og behandler om deg på grunnlag av din søknad om stilling hos oss. Strai Kjøkken AS ved HR-leder eller salgssjef og/eller daglig leder i den enkelte butikk vil være de som håndterer prosessen og behandler opplysningene.

Gjennom denne personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse opplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette.

 

Personopplysninger vi behandler og formålet med dette

I forbindelse med at du søker jobb hos oss vil vi gjennom vår ansettelsesprosess behandle en rekke personopplysninger om deg. Noen av disse opplysningene gir du oss, mens andre kommer fra tredjeparter, se nærmere om dette nedenfor.

I våre systemer registres personinformasjon som f.eks. navn, alder, kjønn, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer. Disse opplysningene får vi av deg.

Vi behandler også opplysninger fra din søknad og CV. Det samme gjelder dine vitnemål og attester, samt uttalelser fra referanser og våre egne vurderinger av deg. Noe av denne informasjonen får vi fra deg, noe innhentes fra referanser og noe er et resultat av vurderinger som vi har gjort.

Formålet med å behandle personopplysningene er å gjennomføre en korrekt og god ansettelsesprosess, slik at den best kvalifiserte arbeidssøkeren kan få tilbud om stillingen.


Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Det viktigste rettslige grunnlaget for at vi kan behandle personopplysninger om deg er EU-forordningen om personvern artikkel 6 bokstav b). På bakgrunn av din søknad åpnes det her for å gjennomføre tiltak før en eventuell avtaleinngåelse.

Dersom det er aktuelt å oppbevare opplysninger om deg etter at ansettelsesprosessen er gjennomført, vil vi be om ditt samtykke. Samtykke er et behandlingsgrunnlag etter EU-forordningen artikkel 6 bokstav a). Et eventuelt samtykke vil du når som helst kunne trekke tilbake.

Dersom det i tilknytning til ansettelsesprosessen behandles særlige kategorier personopplysninger (sensitive opplysninger) er grunnlaget for dette EU-forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b).

 

Disse deler vi dine personopplysninger med

Strai Kjøkken benytter noen databehandlere som behandler personopplysninger om arbeidssøkere på vegne av oss. Her er en oversikt over de viktigste kategoriene av slike databehandlere som vi har avtale med:

 • Virksomheter som drifter våre IT-systemer Netsecurity AS (org.nr. 993 856 886).
 • I enkelte tilfeller benytter vi virksomheter som hjelper oss med ansettelsesprosessen. Det vil i så fall fremkomme av stillingsutlysningen.

Hvor i verden behandler vi opplysninger om deg?

Dine personopplysninger lagres på servere som er plassert i Norge.

 

Så lenge lagrer vi dine personopplysninger

Personopplysningene om de søkerne som ikke blir ansatt slettes når ansettelsesprosessen er gjennomført, med mindre vi får samtykke til å oppbevare opplysningene i en lengre periode. Oppbevaringstiden vil i slike tilfeller fremgå av samtykket.

 

Dine rettigheter som arbeidssøker

Som arbeidssøker har du etter reglene om personvern flere rettigheter. Her er en oversikt over de viktigste. Dersom du har spørsmål til noe av dette kan du ta kontakt med HR-leder Helene Eikaas, se kontaktinfo nederst.

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og du har som hovedregel rett til innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg. Oppdager du feil i opplysninger om deg, kan du kreve at disse blir rettet. Du kan også kreve at opplysninger slettes, men dette gjelder ikke der vi mener det foreligger et rettslig grunnlag for oppbevaring.

Dersom du er uenig i den behandlingen av personopplysninger vi gjør kan du klage til oss og du har også mulighet til å klage til Datatilsynet. For å få oppklart eventuelle misforståelser, oppfordrer vi deg til først å ta opp dette med oss gjennom vår kontaktperson (se kontaktinfo nederst).

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, skal vi gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

 

Kontaktinformasjon

Her er kontaktinformasjon til vår HR-leder:

Navn: Helene Eikaas

Telefon: 918 38 954

E-postadresse: helene@strai.no